TARTALOMSZOLGÁLTATÁSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT („Szabályzat”)

WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZT A SZABÁLYZATOT - KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN


A jelen Szabályzat a weboldalunk használatára és a weboldalunkon található összes tartalomra vonatkozik. A Szabályzat az Ön velünk kötött megállapodásának részét képezi. A Szabályzat meghatározza, hogy mi megengedett és mi nem megengedett a weboldalainkon.


§ 1

Weboldalunkat kizárólag saját személyes célokra használja, és ne adja el, ne adja bérbe, ne ruházza át, és ne ossza meg fiókját vagy a weboldalunk használatából származó tartalmakat senki mással.

§ 2

Ne adjon meg hamis fiókregisztrációs adatokat, és ne használja jogosulatlanul más személy adatait vagy tartalmát.

§ 3

Kizárólag jogszerű módon és céllal használja weboldalunkat.

§ 4

Ne töltsön fel, tegyen közzé, jelenítsen meg vagy publikáljon olyan tartalmat a weboldalunkon, amely illegális, megtévesztő, rágalmazó, gyűlöletkeltő, diszkriminatív, fenyegető vagy zaklató, vagy amely erőszakra vagy bármilyen illegális tevékenységre buzdít vagy azt népszerűsíti.

§ 5

Ne használja weboldalunkat olyan módon, amely 18 év alatti személyeket kihasználhat, károsíthat, vagy megpróbálhat kihasználni vagy károsítani, például nem megfelelő tartalomnak kitéve őket.

§ 6

Ne töltsön fel, tegyen közzé, jelenítsen meg vagy publikáljon olyan tartalmat a weboldalunkon, amely:

a. a következőket mutatja, tartalmazza vagy arra utal:

i. bármely 18 év alatti személy (vagy amely általában 18 év alatti személyekre utal); vagy

ii. Öntől eltérő más személy, és amennyiben szükséges, Ön megerősíti és írásos beleegyezését adja, hogy betöltötte a 18. életévét;

b. mutatja, népszerűsíti, reklámozza vagy hivatkozik a következőkre:

i. lőfegyverek, fegyverek vagy bármely olyan áru, amelynek eladása, birtoklása vagy használata tilos vagy korlátozás alá esik;

ii. kábítószerek vagy kábítószer-kiegészítők;

iii. önkárosítás vagy öngyilkosság;

iv. incesztus (vérfertőzés);

v. bestialitás;

vi. erőszak, nemi erőszak, beleegyezés hiánya, hipnózis, mérgezés, szexuális bántalmazás, kínzás, szado-mazochista bántalmazás vagy durva megkötözés, extrém öklözés vagy nemi szervek megcsonkítása;

vii. nekrofília;

viii. vizelés, széklettel vagy ürülékkel kapcsolatos anyagok;

ix. escort szolgáltatások, szexkereskedelem vagy prostitúció;

c. kéretlen szexuális tartalmat vagy kéretlen nyelvezetet tartalmaz, amely nem beleegyező módon szexuálisan tárgyiasít egy másik felhasználót vagy egyéb személyt, vagy hamis vagy manipulált szexuális tartalmat tartalmaz egy másik felhasználóval vagy egyéb személlyel kapcsolatban;

d. gyűlöletbeszédet tartalmaz, népszerűsít, reklámoz vagy gyűlöletbeszédre utal (olyan tartalom, amelynek célja egy csoport vagy egyén becsmérlése, megalázása, dehumanizálása, kirekesztése, támadása, fenyegetése vagy gyűlöletre, félelemre vagy erőszakra való uszítása faji, etnikai, nemzeti származás, bevándorlási státusz, kaszt, vallás, nem, nemi identitás vagy kifejezés, szexuális irányultság, kor, fogyatékosság, súlyos betegség, veterán státusz vagy bármely más védett tulajdonság alapján);

e. bárki más személyes adatait vagy magánjellegű vagy bizalmas információit tartalmazza vagy azokra utal (például telefonszámok, helymeghatározási adatok, nevek, személyazonosító okmányok, e-mail címek, weboldalunk bejelentkezési adatai, beleértve a jelszavakat és biztonsági kérdéseket, pénzügyi adatok, beleértve a bankszámla- és hitelkártyaadatokat, biometrikus adatokat és orvosi nyilvántartások stb.)

f. bárki másnak kellemetlenséget vagy szorongást okoz, vagy arra irányul, illetve alkalmas arra, hogy bárki mást felzaklasson, megszégyenítsen vagy súlyosan megbántson;

g. arra használják vagy szándékoznak használni, hogy a tartalom eltávolításáért cserébe pénzt vagy más előnyt kicsikarjanak bárki másból; és/vagy

h. harmadik fél kereskedelmi tevékenységét vagy értékesítését, például versenyeket, nyereményjátékokat és egyéb értékesítési promóciókat, termékelhelyezéseket vagy reklámokat tartalmaz vagy népszerűsíti.

§ 7

Ne használja weboldalunkat mások követésére, zaklatására, bántalmazására, molesztálására, fenyegetésére vagy megfélemlítésére.

§ 8

Ne használja weboldalunkat félrevezető vagy megtévesztő magatartásra, illetve olyan magatartásra, amely alkalmas arra, hogy más felhasználókat félrevezessen vagy megtévesszen.

§ 9

Ne tegyen semmi olyat, ami sérti jogainkat vagy más személyek jogait, beleértve, de nem kizárólagosan a személyiségi jogokat, a magánélethez való jogot és az adatvédelmi jogokat.

§ 10

Ne tegyen közzé, illetve ne segítse elő olyan tartalom közzétételét, amely spamnek minősül.

§ 11

Ne használjon más médiumokat vagy módszereket (például kódszavak vagy jelek használatát) a jelen Szabályzatba ütköző tartalmak közlésére.

§ 12

Ne sokszorosítsa, nyomtassa ki, terjessze, próbálja letölteni, ne módosítsa, ne készítsen származtatott műveket, ne próbálja nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni, újra közzétenni, letölteni, tárolni vagy továbbítani a weboldalunk bármely tartalmát.

§ 13

Ne helyezzen el tudatosan vírusokat, trójai vírusokat, férgeket, logikai bombákat vagy más olyan anyagokat a tartalomban, amelyek rosszindulatúak vagy technológiai szempontból károsak lehetnek.

§ 14

Tilos weboldalunk forráskódját dekompilálni, elemeire bontani, visszafejteni vagy más módon feltárni vagy levezetni.

§ 15

Ne használja weboldalunkat olyan módon, amely hátrányosan befolyásolhatja rendszereinket vagy biztonságunkat, vagy megzavarhatja weboldalunk más felhasználók általi használatát.

§ 16

Ne használjon semmilyen automatizált programot, eszközt vagy folyamatot (például webcrawlereket, robotokat, botokat és automatizált szkripteket) a weboldalunkhoz vagy a weboldalunkhoz kapcsolódó bármely szerverhez, hálózathoz vagy rendszerhez való hozzáféréshez, vagy a weboldalunkról való tartalom vagy információ kinyeréséhez, lekérdezéséhez vagy begyűjtéséhez.


A jelen Szabályzat megsértése az Ön fiókjának felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezethet a Szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint.